Friday, April 6, 2007

พระเจ้าตากสิน มหาราช แห่งสยามประเทศ


ถ้าจะไหว้พระเจ้าตากต้องจุดธูป 19 ดอก ถึงจะถึงท่าน เพราะท่านเป็นเทพสูง มิใช่แค่กษัตริย์
โอม สิโน ราชา เทวะ ชะยะตุพะวัง สัพพะศัตรู วินาศสันติ (คาถาบูชาท่าน)